Nieuw bij Junior Einstein


Kleedjesmarkt: Tips!

Het is bijna Koningsdag! Een feestelijke dag, waarop we de verjaardag van koning Willem-Alexander vieren. Op deze dag zijn er op veel plekken kleedjesmarkten. Wil jij op een kleedjesmarkt staan? Lees dan deze tekst met tips!

Toveren met cijfers tot en met 10

Lot de toverfee tovert cijfers weg. Welk cijfer is verdwenen?

Trek een lijn naar het cijfer [1]

Trek een lijn naar de juiste dobbelsteen [2]

Reis rond de wereld

Versje cijfer 2

Versje cijfer 5

Feit en mening

Probleem en oplossing [2]

Probleem en oplossing [1]

Woorden met be-

Woorden op -ig, -lijk en -ing

Woorden met be-, ge- en ver-

Woorden met -ng en -nk

Woorden met twee of meer medeklinkers

Woorden met -oei

Kommagetallen delen door 1.000

Kommagetallen delen door 10

Meervouden: plak er -'s achter

Breuken vereenvoudigen

Een breuk groter dan 1 vermenigvuldigen met een heel getal

Gelijknamige breuken groter dan 1 bij elkaar optellen (middenbouw)

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (bovenbouw)

Opbouw van kommagetallen

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 100 (2 decimalen)

Breuk groter dan 1 aftrekken van een heel getal (middenbouw)

Heel getal optellen bij een breuk groter dan 1

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1.000 (1 decimaal)

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (middenbouw)

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken (middenbouw)

Heel getal optellen bij een breuk kleiner dan 1

Zoekplaat Koningsdag

Kun jij al tellen tot en met 20? Zoek alle voorwerpen op de kleedjesmarkt.

Klik het juiste plaatje aan

Wat is de zon? Wat is een zeester? Ken jij alle woorden?

Klik het goede dier aan

Welk dier zwemt in zee? Wie zegt: 'Kukeleku?' Weet jij het?

Vormen en kleuren toveren

De toverfee is aan het toveren. Weet jij welke vorm en kleur ze tovert?

Werkblad dobbelsteen: kleur het aantal stippen [1]

Hoeveel is er gegooid met twee dobbelstenen? [1]

Hoeveel is er gegooid? [2]

Versje cijfer 4

Hele uren op de klok

Klokkijken moeilijk? Met deze leeropdracht leer je heel goed de hele uren op de klok! Benieuwd naar de uitleg en de vragen?

Tijdsvolgorde [2]

Onderwerp en hoofdgedachte

Verwijswoorden

Woorden op -ig, -lijk, -heid en -teit

Woorden met -eeuw

Woorden met sch-

Woorden met sch- en schr-

Woorden met schr-

Kommagetallen met elkaar vermenigvuldigen

Kommagetallen vermenigvuldigen met een heel getal

Kommagetallen vermenigvuldigen met 1.000

Kommagetallen vermenigvuldigen met 10

Splitsingen van 10

Gelijknamige breuken groter dan 1 bij elkaar optellen (bovenbouw)

Woorden op baar, loos, ling of ont

Gelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken (middenbouw)

Woorden met s of z

Ongelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (plus niveau)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1 (2 decimalen)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1.000 (2 decimalen)

Teller en noemer

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 10 (1 decimaal)

Wat zijn kommagetallen?

Ongelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (gemiddeld niveau)

Wat is een breuk?

Woorden met ch of cht

Tel je mee?

Hoeveel appels tel je? Laat zien hoe goed jij al kunt tellen.

Welk voertuig hoor je?

Herken jij alle voertuigen?

Welke vorm ontbreekt?

Het vormenmonster heeft een vorm gestolen. Welke vorm ontbreekt in de rij?

Zet een rondje om het juiste aantal plaatjes [2]

Hoeveel stappen mag je vooruit? [1]

Teken het aantal stippen op de dobbelsteen [1]

Versje cijfer 3

Versje cijfer 1

Breuken gelijknamig maken

Weet jij hoe je ongelijknamige breuken gelijknamig maakt?

Tijdsvolgorde [1]

Sleutelwoorden en details

Woorden op -ig en -lijk

Woorden met -eeuw, -ieuw- en -uw

Woorden met ge-

Woorden met -ooi

Woorden met de plaagletter r

Woorden met -ieuw

Kommagetallen vermenigvuldigen met 100

Kommagetallen delen door 100

Kommagetallen afronden

Woorden met x, y, q

Ongelijknamige breuken groter dan 1 bij elkaar optellen (plus niveau)

Schrijf het woord als kommagetal

Hoe maak je een breuk gelijknamig?

Hoe schrijf je een breuk?

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken (bovenbouw)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 10 (2 decimalen)

Een breuk vermenigvuldigen met een heel getal (verkorte manier)

Wat zijn ongelijknamige breuken?

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 100 (1 decimaal)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1 (1 decimaal)

Breuk kleiner dan 1 aftrekken van een heel getal

Wat zijn gelijknamige breuken?

Trappen van vergelijking: woorden op f of s