Terug

Bedenk er een tafelsom bij

Bedenk er een tafelsom bij

 ×
=
2 × 6 = 12