Terug

Bedenk er een tafelsom bij

Bedenk er een tafelsom bij

 ×
=
11 × 10 = 110