Terug

Bedenk er een tafelsom bij

Bedenk er een tafelsom bij

 ×
=
12 × 2 = 24