Terug

Bedenk er een tafelsom bij

Bedenk er een tafelsom bij

 ×
=
3 × 6 = 18