Terug

Bedenk er een tafelsom bij

Bedenk er een tafelsom bij

 ×
=
6 × 6 = 36