Terug

Bedenk er een tafelsom bij

Bedenk er een tafelsom bij

 ×
=
9 × 6 = 54